USS Phoenix
Logo
USS Phoenix forum / USS Phoenix / REGULAMIN FORUM U.S.S. PHOENIX - WWW.STARTREK.PL
 
Autor Wiadomość
Q__
Moderator
#1 - Wysłana: 27 Paź 2012 16:12:16 - Edytowany przez: Q__
Jesteśmy forum poświęconym tematyce serialu i cyklu filmowego Star Trek, a nie czemu innemu, wchodząc tu miej to na uwadze.

Bohaterów ST obowiązywały pewne ograniczenia nakazujące im szacunek do napotkanych form życia. Dlatego też na forum USS Phoenix odnosimy się do siebie z - mniej lub bardziej szczerym - szacunkiem i tolerancją. (Oznacza to też - gwoli doprecyzowania - wzajemne respektowanie zasad netykiety i ogólnej kultury dyskusji. Szczególnie zakazane jest posługiwanie się obelgami, nieuzasadnionymi wulgaryzmami czy groźbami. Wskazana natomiast dbałość o wysoką kulturę języka.)

W związku z powyższym zakazuje się również głoszenia poglądów obrażających jakiekolwiek grupy czy jednostki (zakaz obrażania, nie oznacza zakazu uzasadnionej kulturalnej i konstruktywnej krytyki zachowań czy zjawisk; oznacza natomiast także zakaz stosowania odpowiedzialności zbiorowej w trakcie tej krytyki). (Zakazuje się - z przyczyn uzasadnionych burzliwą przeszłością forum - wdawania się w spory wyznaniowe oraz dyskusji o polityce poza wydzielonym topicem.)

Kapitan Picard określił poszukiwanie prawdy jako pierwszą powinność oficerów GF, dlatego - z poprawką na to co zostało powiedziane wcześniej - wolno na forum powiedzieć wszystko, należy jednak być gotowym - na wezwanie oponentów lub moderacji - przedstawić argumenty i solidne weryfikowalne dowody/źródła jako poparcie swoich tez. Pogląd nimi nie podparty będzie traktowany jako prywatna opinia głoszącego go i nie będzie poważnie traktowany w dyskusji, zaś nachalne forsowanie takich poglądów będzie zagrożone karami jako flood. Tak samo traktowane będą próby "przekrzyczenia", nie przekonania, współdyskutanta, czy bezcelowe kontynuowanie dyskusji po wyczerpaniu argumentów.

Gwiezdna Flota jest organizacją o luźnym - jak na służbę mundurową - stosunku do dyscypliny dlatego też respektujemy (z podanymi poniżej wyjątkami) swobodę offtopu, jednak offtop drastycznie i w sposób nienaturalny zmieniający charakter dyskusji będzie traktowany jako trolling.
W ramach luzu tolerujemy też pewną dozę inteligentnych (!) uszczypliwości, jeśli poslugiwanie się nimi ma miejsce za akceptacją obu stron, kiedy łagodzone są stosownymi emoticonami, wreszcie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (a także w topicu "Co myślimy o...").

Akcesja do UFP wymagała spełnienia określonych warunków dlatego też Newbies znajdują się na forum na specyficznych zasadach zakładających większą tolerancję dla win nieumyślnych przy jednoczesnej mniejszej tolerancji dla win umyślnych (większa rychliwość stosowania kar moderatorskich). Ponadto automatycznemu banowi permanentnemu podlegają rozpoczynający pobyt na forum od politycznego trollingu czy personalnych - zwł. wulgarnych - ataków na współuserów, nadużywający na starcie wyrazów uznawanych za niecenzuralne, posługujący się ksywami dinotrek i neo_spider oraz wszelkiego rodzaju spamboty.
Surowo zakazany jest również sockpuppetnig, a sockpuppety automatycznie banowane (stąd, jeśli spod jednego IP zamierza pisać dwie - lub więcej - osób, należy to uprzednio zgłosić moderacji wraz z uzasadnieniem tego stanu).

Na straży powyższych reguł stoi moderacja. Moderatorzy obejmują swoje funkcje w wyniku głosowania (po zatwierdzeniu jego wyników przez Admina strony). Tytuł moderatora jest dożywotni, jednak moderator może w dowolnej chwili ogłosić swoje "odejście na emeryturę" lub też zostać do tegoż wezwany w wyniku przegłosowania votum nieufności (w tym drugim wypadku również potrzebne jest zatwierdzenie decyzji przez Admina).

Moderacja ma prawo usuwać posty jaskrawo gwałcące regulamin forum (w tym wyjątkowo absurdalne, zamieszczane przez trollujacych newbies) i trwale, lub czasowo zamykać tematy będące wylęgarnią konfliktów, zwłaszcza konfliktów personalnych. Podobne reguły dotyczą postów i tematów będących dublami. (Uporczywe dublowanie traktowane jest jako flood.)

Moderacja ma również prawo dyscyplinowania Użytkowników naruszających regulamin. Kary moderatorskie obejmują: upomnienie bez wpisu do kartoteki karnej, ostrzeżenie, drugie/ostatnie ostrzeżenie, ban czasowy 24h, ban tygodniowy, ban miesięczny i ban półroczny. Kary te mogą być przyznawane - narastająco, w podanej kolejności, od któregoś z ostrzeżeń licząc - "z urzędu" jak i na uzasadniony wniosek Userów. Kaliber przewin może pociągać za sobą zaostrzenie lub złagodzenie kary. (Przy czym kumulacja drobnych naruszeń regulaminu wywołuje skutki równe jednorazowym naruszeniom o drastyczniejszym charakterze.)

Wobec osób szczególnie jaskrawie naruszających regulamin forum każdy z Użytkowników może postawić wniosek o bana permanentnego. Wniosek ów podlega trwającemu 24h (w uzasadnionych przypadkach 48h) głosowaniu. Zbanowani permanentnie i/lub czujący się ofiarą moderatorskich prześladowań mają prawo odwołać się do Admina strony celem wyjaśnienia sprawy i ew. uchylenia kary.

Ponadto założyciel każdego topicu dysponuje w nim prawami gospodarza mając prawo określić granice offtopu (co moderacja zobowiązana jest egzekwować), a także - jeśli widzi taką potrzebę - zamknąć temat. (Może jednak w każdej chwili wnioskować do moderacji o jego ponowne otwarcie.) Domyślnym gospodarzem tematów technicznych jest moderacja i administracja Phoenixa, która zastrzega sobie zakaz offtopu w nich, pod karą bana porządkowego 24h, nie wliczanego jednak do naturalnego procesu kumulowania kar.

Wszelkie kary moderatorskie (z wyjątkiem upomnień) muszą być ogłoszone w "Kartotece karnej" na dany rok. Przy czym proces kumulowania kar ulega "wyzerowaniu" wraz z nowym rokiem. (Administracja i moderacja forum zastrzega sobie również prawo do ogłoszenia wcześniejszej amnestii świątecznej mogącej oznaczać również wcześniejsze zakończenie banów czasowych.)

Nie mniej istotnym od moderacji elementem homeostazy forum jest - pierwotna i nadrzędna w stosunku do w/w - samoregulacja, służy jej topic "Co myślimy o...", w którym dozwolona jest krytyka osób i zjawisk obecnych na forum. Ponadto może ona przybrać postać wniosków o zmiany niniejszego regulaminu (które należy poddać głosowaniu), a także automatycznej zmiany regulaminu lub doprecyzowania zasad jego stosowania systemem precedensowym w odpowiedzi na jednoznacznie artykułowane oczekiwania Userów..
Częścią samoregulacji są także uwagi dotyczące bieżącego funkcjonowania moderacji, które moderatorzy powinni przyjmować z szacunkiem i uwzględniać (przynajmniej o tyle, by starać się przekonująco uzasadnić podejmowane decyzje). W wypadku krytyki zmasowanej moderator ma obowiązek dostosować się do oczekiwań krytyków lub podać do dymisji (tj. udać się na "emeryturę" lub postawić wniosek o przegłosowanie votum zaufania/nieufności dla siebie), jeśli nie jest w stanie tego zrobić. Może też - zamiast powyższego - odwołać się do Admina z prośbą o ostateczną decyzję.

Powyższy regulamin może ulec dowolnej zmianie (a nawet zostać zniesiony) w wyniku głosowania lub suwerenną decyzją Admina.
Q__
Moderator
#2 - Wysłana: 18 Kwi 2013 03:32:32
UWAGA: Podejmując decyzję o korzystaniu z forum Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie plików "cookie" w zakresie w jakim pozwalają na to ustawienia używanej przezeń przeglądarki internetowej.
 
USS Phoenix forum / USS Phoenix / REGULAMIN FORUM U.S.S. PHOENIX - WWW.STARTREK.PL

Temat został zamknięty. Nie możesz tutaj odpowiadać.
 
Wygenerowane przez miniBB®


© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!